Center tehniške dediščine

operacija
CENTER TEHNIŠKE DEDIŠČINE "KUJ.ME"

Vodilni partner:

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

Partnerji:

KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO LOKOVEC

OBČINA RENČE - VOGRSKO

ŠC NOVA GORICA, BIOTEHNIŠKA ŠOLA ŠEMPETER PRI GORICI

ZAVOD ZA TURIZEM, KULTURO, MLADINO IN ŠPORT BRDA

KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO ZARJA BILJE

 

Status projekta: v izvajanju

Predviden zaključek: 28. 2. 2021

Vrednost projekta: 300.856,16 €

Delež sofinanciranja: 89.553,64 €

Opis projekta

Na območju LAS v objemu sonca deluje več različnih akterjev tehnične kulture in med njimi so tudi skrbniki tehniške dediščine. Inštitucija, s katero vsi strokovno sodelujejo, je Goriški muzej. Operacija CENTER TEHNIŠKE DEDIŠČINE »KUJ.ME« je nadgradnja obstoječim praksam – identificira nosilce skrbi za tehniško dediščino, jih povezuje in opolnomoči za še učinkovitejše delovanje. Z novimi inovativnimi pristopi razvije nov produkt/storitev, katerega dodana vrednost je, povezljivost s turistično ponudbo, podjetništvom in medgeneracijskim prenosom znanj in kompetenc na podeželju, na načelih trajnosti.
Mestna občina Nova Gorica bo v okviru projekta obnovila večnamenski objekta v Lokovcu, ki bo tudi vozlišče razpršene mreže točk tehniške dediščine na območju LAS.
GLAVNI CILJI OPERACIJE je razviti, vzpostaviti in zagotoviti trajno delovanje CENTRA TEHNIČNE KULTURE KUJ.ME kot inovativne platforme, ki spodbudi potenciale za razvoj novih storitev in dvig kakovosti življenja prebivalcev. Z inovativnim modelom upravljanja s tehniško dediščino podeželja se vzpostavijo možnosti za krepitev lokalne identitete, med generacijski prenos znanja in ustvarjanje podjetniških priložnosti. Dodana vrednost je obnova večnamenskega objekta v Lokovcu, ki je tudi vozlišče razpršene mreže točk tehniške dediščine na območju LAS.

Vse pravice pridržane © 2021 KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO LOKOVEC
Izdelava spletnih strani: Carpediem d.o.o.