POTENCIAL


»POTENCIAL, Inštitut za revitalizacijo podeželja, Lokovec« je zasebni zavod.
V Poslovni register je bil vpisan 6. 6. 2011.

POTENCIAL Inštitut je član Lokalne akcijske skupine LAS za razvoj (za hribovski del Severne Primorske).

Glavna dejavnost zavoda je:

M 72.19 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije

Namen ustanovitve zavoda je:

 • integracija in povezovanje za revitalizacijo podeželja zainteresiranih državljanov z različnih področij

 • identifikacija potencialov za razvoj podeželja in njihovo aktiviranje

 • razvoj in podpora revitalizaciji podeželja namenjenim aktivnostim in delu

 • povezovanje s strokovnjaki in strokovnimi organizacijami iz področij, ki smejo in morejo prispevati k revitalizaciji podeželja

 • izboljšanje kakovosti življenja podeželskega prebivalstva

 • oblikovanje in izvajanje programov in projektov, pomembnih za revitalizacijo družbenega, gospodarskega, kmetijskega in kulturnega življenja podeželja

 • prenos doseženega znanja, izkušenj in tehnologij v prakso ter razvoj inovativne dejavnosti

 • vseživljenjsko učenje

 • organizacija raznih dogodkov

 • razvoj in izvajanje založništva za strokovne, izobraževalne, kulturne in humanistične namene

 • uporaba novodobnih tehnologij za preučevanje in raziskovanje mnenj, obdelavo podatkov in njihovo uporabo za delo zavoda

 • spodbujanje iskanja novih možnosti in rešitev z razpisi za izdelavo raziskovalnih del in poljudnoznanstvenih prispevkov.
KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO

LOKOVEC
PRIREDITVE

NAŠ KRAJ

DRUŠTVO

KULTURNA DEDIŠČINA

POHODNIŠTVO

KOLESARJENJE

PONUDBA

AKTUALNO

Zavod POTENCIAL


Film TV Slovenija "Med hribi kačjih glav"


POTENCIAL    

V zavod lahko vstopijo novi ustanovitelji. Izraz interesa za vstop v zavod se sporoči pisno na naslov sedeža zavoda ali na elektronski naslov: potencial.institut@amis.net.

Zavod ima klub simpatizerjev zavoda. V Klub POTENCIAL se simpatizerji včlanijo prostovoljno. Klub sodeluje pri aktivnostih, jih spremlja in ocenjuje ter sporoča svetu zavoda svoje predloge in ideje o delovanju in prihodnosti zavoda. Izraz interesa za vstop v Klub se sporoči pisno na naslov sedeža zavoda ali na elektronski naslov: potencial.institut@amis.net.

KONTAKTNI PODATKI


POTENCIAL Inštitut

Lokovec 200, 5253 ČEPOVAN

MŠ: 3985369000

DŠ: 24612251

TRR: SI56 0510 0801 3305 191

ABANKA d.d.

T: 041 996 414


potencial.institut@amis.net

V petek, 31. avgusta 2012 bo v Čepovanu PRAZNIK SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA.

Ali imamo razloge za praznovanje? DA.

Zakaj bi ta dan preživeli z nami?

 1. bomo predstavili prve rezultate projekta OD ZADRUGE DO SOCIALNEGA PODJETJA, ki ga sofinancira LAS za razvoj hribovskega dela Severne Primorske, in njegove prihodnje aktivnosti
 2. bomo predstavili 3-letni projekt DOMAČA PRAVIČNA TRGOVINA »MOJA ŠTACUNA«, pravkar izbran na Javnem razpisu za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva II., ki se bo izvajal tako v Goriški regiji kot ostali Sloveniji
 3. bomo izvedeli, kako napreduje projekt SEA (Social Economy Agency - Agencija za socialno podjetništvo), sofinanciran iz programa čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija
 4. bi se predvsem z župani radi pogovorili o sodelovanju lokalnih skupnosti pri pospeševanju razvoja socialnega podjetništva, in je udeležbo ter sodelovanje že potrdil predsednik Sveta regije, kanalski župan g. Andrej Maffi
 5. bomo ustanovili Pokrajinski odbor Slovenskega foruma socialnega podjetništva za Goriško (Primorsko), ki bo prvi pokrajinski odbor v Sloveniji
 6. bomo druženje obogatili z domačo hrano lokalnih pridelovalcev in zdravico prenovljeni Hiši pod borovci, v kateri je medgeneracijski center Čepovan, in s katero trenutno upravlja Mladinski center Nova Gorica, obnovo pa je financirala Mestna občina Nova Gorica…