KULTURNA DEDIŠČINA


Lokovško kovaštvo

Lokovško kovaštvo je tesno povezano z razvojem kraja in njegovo prepoznavnostjo.

klikni za povečavo Tako je Lokovški fouč, ki se od ostalih razlikuje po tem, da se njegovo rezilo spravi v ročaj, postal nekakšen simbol tradicije, ki ima svoje ime.

Včasih, ko je kovaštvo cvetelo, je skoraj vsaka domačija imela svojo kovačijo in ta obrt se je prenašala iz roda v rod. Razvila se je iz žebljarstva, nato pa se preoblikovala v kovanje orodij, ki so jih uporabljali v kmetijstvu in gozdarstvu.

klikni za povečavo   klikni za povečavo   klikni za povečavo

Z industrializacijo je ta stara obrt začela umirati in danes imamo v kraju le še dva kovača, ki imata prijavljeno svojo obrt. Preusmerila sta se v izdelovanje kovanih ograj in izdelkov umetne obrti. klikni za povečavo Še vedno pa je nekaj kovačev, ki se s kovanjem ukvarjajo ljubiteljsko in znajo izdelati svedre, ki so bili zaščitni znak kvalitete v bivši Jugoslaviji, fauče, motike in renčelice, ki jih cenijo v Brdih in na Vipavskem in zložljiv Lokovški fouč, ki je kot suvenir odpotoval že na vse celine sveta. Obiskovalec, ki se ustavi v kraju pa si lahko ogleda mogočen kovani križ na pokopališču, ki raste iz tal kot pomnik nekega časa, prežet z znojem in zvoki kovaških kladiv.


Muzej kovaštva

klikni za povečavo Projekt postavitve muzeja sodi v projekt "ekomuzejev", ki s svojo dejavnostjo podpira lokalno območje. V tem primeru gre za aktivno sodelovanje muzejske pokrajinske institucije Goriškega muzeja Nova Gorica, lokalne skupnosti prek Turističnega društva Lokovec in Krajevne skupnosti Lokovec, drugih turističnih organizacij in upravno-politične skupnosti prek Mestne občine Nova Gorica.


Zbiranje gradiva za bodoči kovaški muzej

K sodelovanju vabimo vse ljubitelje našega kraja, ki imate doma predmete, slike ali dokumente, ki so vezani na Lokovec. Tudi če ti predmeti predstavljajo dragoceni spomin na vaše prednike, nam bi že njihov opis pomenil veliko pri sestavljanju zgodbe o kulturi, ki se je skozi stoletja oblikovala v teh krajih. Veseli bomo tudi vaših družinskih fotografij, ki jih bomo preslikali za namen arhiva v obliki krajevne fototeke. Vsaka vaša že najmanjša izpoved nam lahko veliko doprinese k graditvi ideje o postavitvi kovaškega muzeja v kraju.

KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO

LOKOVEC
PRIREDITVE

NAŠ KRAJ

DRUŠTVO

KULTURNA DEDIŠČINA

POHODNIŠTVO

KOLESARJENJE

PONUDBA

AKTUALNO

Zavod POTENCIAL


Film TV Slovenija "Med hribi kačjih glav"


KULTURNA DEDIŠČINA    
AKTUALNO

ZBIRANJE GRADIVA ZA KOVAŠKI MUZEJ

Dejavnosti, ki so povezane s postavitvijo Kovaškega muzeja potekajo po načrtih. Pripravlja se gradbena dokumentacija, za katero je potreben določen čas. Prostori v bivši šoli, ki so namenjeni za depo oziroma shranjevanju predmetov so tudi nared, tako da bomo z zbiranjem začeli že kar v naslednjih dneh.

Obračamo se na vse domačine in ljubitelje našega kraja da svoje stare predmete, ki so zaznamovali življenje v kraju podarite bodočemu muzeju ali pa jih shranite v depo.

Zavedamo se, da ste na nekatere predmete zelo navezani, vendar menimo, da bodo v muzeju dobili veliko večjo veljavo. Muzej bo namreč Vaš in bo predstavljal del vašega življenja.

Za zbiranje predmetov so zadolženi :
Zdenko Bremec, Zdravko Bremec, Dean Leban, Podgornik Miran, Nace Povšič in Zmago Winkler.

Za dodatne inf. se lahko obrnete na Zmagota:
tel. 307 61 00   gsm. 031 636 283Dosedanje aktivnosti v povezavi s postavitvijo kovaškega muzeja

 • Razstava Kovaštvo, tradicija z imenom

 • Razstava je bila postavljena na ogled 9. maja 2003 in je bila odprta do konca meseca. Obiskalo jo je veliko obiskovalcev domala iz cele Slovenije. Ob razstavi je potekal tudi posvet, ki ga je odprl župan MONG Mirko Brulc. Udeležili so se ga še: predsednik TZS dr. Marjan Rožič, državni sekretar ministrstva za kulturo Ciril Baškovič, zgodovinar in etnolog Toni Bogožalec iz Krope, Elza Pavšič, oblikovalka in arhitektka, Dejana Baša, sekretarka TZ Nova Gorica in domačin Bogomir Mokrin.

 • Strokovni posvet

 • Na strokovnem posvetu, ki je bil organiziran 13. novembra 2003, je bil predstavljen osnutek kovaškega muzeja s programskimi elementi in razmestitvijo vsebin v prostor. Osnutek je izdelal udia Fedia Klavora po predlogi mag. Inge Brezigar iz Goriškega muzeja in domačinov. Na posvetu so sodelovali strokovnjaki s področja muzealstva, gospodarstva in turizma.

 • Predstavitev projektne naloge bodočega kovaškega muzeja

 • Projektna naloga, ki jo je izdelal arhitekt Fedia Klavora, je bila 8. decembra 2004 predstavljena domačinom. Začelo se je tudi s pripravo gradbene dokumentacije. V tem letu je bil izdelan geodetski posnetek, sledil je popravek katastra in preparcelacije. Uredil se je tudi prostor, namenjen deponiranju razstavnih eksponatov.

  Aktivnosti kovačev

 • 30. maja 2004 - sodelovanje na 3. umetniški delavnici v Koseču
 • 23.-24. junija 2004 - predstavitev izdelkov na mednarodni razstavi v Novi Gorici CRAFTS - INTERREG 3B
 • 15. decembra 2004 - sodelovanje na razstavi PLANOTA SE PREDSTAVI v Mercator centru v Novi Gorici


 • Lokovški žeblji v Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani

  2. decemra so v Ljubljani slovesno odprli novo hišo slovenske etnologije - prenovljeni Slovenski etnografski muzej. Pri slavnostnem dogodku je sodeloval tudi Lokovec. Lokovško kovaštvo je bilo predstavljeno s tradicionalnimi žeblji - "cveki".