DRUŠTVO


 

KUJ.ME: Center tehniške dediščine

KUJ.ME v Lokovcu

Povzetek projekta:

Vzpostavitev centera tehniške dediščine KUJ.ME v Lokovcu. 

Status projekta: v izvajanju

Predviden zaključek: 30.4.2020

Vrednost projekta: 300.856,16 EUR

Delež sofinanciranja: 89.553,64 EUR

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

Na območju LAS v objemu sonca deluje več različnih akterjev tehnične kulture in med njimi so tudi skrbniki tehniške dediščine. Nosilci ohranjanja tehniške dediščine med seboj niso povezani. Inštitutcija, s katero vsi strokovno sodelujejo, je Goriški muzej. Operacija CENTER TEHNIŠKE DEDIŠČINE »KUJ.ME« je nadgradnja obstoječim praksam – identificira nosilce skrbi za tehniško dediščino, jih poveže in opolnomoči za še učinkovitejše delovanje, z uporabo dobrih in novimi inovativnimi pristopi razvije nov produkt/storitev, katerega dodana vrednost je, da je povezljiv s turistično ponudbo, podjetništvom in medgeneracijskim prenosom znanj in kompetenc na podeželju, vse na načelih trajnosti. 

Mestna občina Nova Gorica bo v okviru projekta obnovila večnamenski objekta v Lokovcu, ki bo tudi vozlišče razpršene mreže točk tehniške dediščine na območju LAS.

GLAVNI CILJI OPERACIJE je razviti, vzpostaviti in zagotoviti trajno delovanje CENTRA TEHNIČNE KULTURE KUJ.ME kot inovativne platforme, ki spodbudi potenciale za razvoj novih storitev in dvig kakovosti življenja prebivalcev. Z inovativnim modelom upravljanja s tehniško dediščino podeželja se vzpostavijo možnosti za krepitev lokalne identitete, med generacijski prenos znanja in ustvarjanje podjetniških priložnosti. Dodana vrednost je obnova večnamenskega objekta v Lokovcu, ki je tudi vozlišče razpršene mreže točk tehniške dediščine na območju LAS.

Vodilni partner: MESTNA OBČINA NOVA GORICA

Partnerji: KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO LOKOVEC

OBČINA RENCE - VOGRSKO

ŠC NOVA GORICA, BIOTEHNIŠKA ŠOLA ŠEMPETER PRI GORICI

ZAVOD ZA TURIZEM, KULTURO, MLADINO IN ŠPORT BRDA

KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO ZARJA BILJE

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/

http://www.las-vobjemusonca.si/


http://mic.scng.si/wp-content/uploads/sites/9/2019/06/CTD_logo_2-150x150.jpg logo

Turistično društvo Lokovec je bilo ustanovljeno 10. junija 2000 na ustanovnem občnem zboru. TD združuje krajane in ljubitelje Lokovca, ki želijo kraj obuditi in ohraniti življenje v njem. Na pozitiven odmev je naletelo tudi pri ljudeh, ki so se že pred desetletji izselili iz kraja in se sedaj ponovno radi vračajo. Marsikdo od njih se je aktivno vključil v naše delo, med naše vrste so stopili tudi nekateri vikendaši, ki prosti čas preživljajo v tem okolju. Znak našega društva je žebelj "perkštajger", ki predstavlja našo dediščino in simbolizira povezanost. Sedanji predsednik društva je Miroslav Šuligoj Bremec.

Če bi želeli postati naš član in o nas kaj več zvedeti nam lahko pišete na naslov:

KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO LOKOVEC
Lokovec 82
5253 Čepovan

Tel. 05 3333 464 (Miroslav Š.B.)
gsm: 031 459 343
miroslav.suligoj@gmail.com


DIPLOMA MESTNE OBČINE NOVA GORICA

Mestna občina Nova Gorica je ob praznovanju 60-letnice mesta na Slavnostni seji Mestnega sveta podelila priznanje za leto 2008. Med prejemniki je bilo tudi TD Lokovec, ki je prejelo DIPLOMO Mestne občine za aktivno zbiranje in poustvarjanje ljudskega izročila ter za vlogo nosilca družabnega življenja v kraju.


Na dan sv. Petra in Pavla je izšla zgoščenka ljudskih pesmi z naslovom POSLUŠAM KOVAČA.

   
Gradivo zanjo je zbrala in uredila Ljoba Jenče, založila pa jo je TD Lokovec. Izdajo zgoščenke je podprla Mestna občina Nova Gorica.

Kupite je lahko v Audio Video Centru v Novi Gorici, pri Winklerju v Lokovcu ali jo naročite na naslov društva.

Glasbena zgoščenka POSLUŠAM KOVAČA prinaša ljudske pesmi, ki so se pele v Lokovcu, Čepovanu, Banjšicah in v Kalu nad Kanalom ter stare viže, ki so jih igrali na ohcetih, na "bistah" (vojaških naborih) in za ples. Poleg veselih in ljubezenskih pesmi so v lokovškem izročilu posebne tako imenovane svete pesmi, tiste, ki so jih peli ob "ahtanju" mrliča in na romanjih. Ker se ta navada v naši deželi opušča in s tem izginja obsežno in sila dragoceno duhovno izročilo in vedenje o odnosu do smrti in s tem do vrednot življenja, smo še posebej hvaležni, da so Lokovčani ta del duhovne dediščine ohranili v svojem spominu in ga dostojanstveno nosijo naprej.
Ljoba Jenče


KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO

LOKOVEC
PRIREDITVE

NAŠ KRAJ

DRUŠTVO

KULTURNA DEDIŠČINA

POHODNIŠTVO

KOLESARJENJE

PONUDBA

AKTUALNO

Zavod POTENCIAL


Film TV Slovenija "Med hribi kačjih glav"


DRUŠTVO    
PUBLIKACIJE, KI JIH IZDAJA KTD LOKOVEC

PRO LOKO LOKOVEC / december 2013

72 strani A4 formata / deloma barven tisk / cena 7 €
Iz vsebine:
Janja Šuligoj / Prehranjevalne navade in kulinarična tradicija v Lokovcu
Elena Šuligoj / Prazniki in praznovanja
Adrijana Perkon, Mateja Prinčič /Ureditev vaškega jedra Lokovca ...Oblačilna kultura na

Trnovsko-Banjški planoti


Staro leto zapira svoje duri, mi pa trkamo na vaša vrata z novico o izidu knjige Oblačilna kultura na Trnovsko-Banjški planoti. Knjiga je lahko izvirno praznično darilo za vaše sorodnike, ki imajo svoje korenine na Planoti.
Knjiga nam prinaša zbrano gradivo, iz katerega lahko prepoznamo oblačilni videz prebivalcev Planote s preloma 19. v 20. stoletje pa vse do prvih let po drugi svetovni vojni. Knjiga A4-formata zajema 216 strani barvnega tiska. V njej je zbranih več kot 470 fotografij, preko 40 skic, navedenih je 223 šivilj in 116 krojačev. Nekatere vasi so bolj, druge manj obdelana, prepričani pa smo, da boste v njej našli marsikaterega sorodnika.

Predgovor:
dr. Bojan Knific,
mag. Inga Miklavčič Brezigar
Avtorji:
Petra Kolenc, Justina Doljak,
Elza Pavšič, Darja Rijavec, Mara Bolčina
Uredil in oblikoval:
Miroslav Šuligoj Bremec
Lektorirala:
Janja Šuligoj

CENA 19 EUR


Naročite jo lahko na naš naslov miroslav.suligoj@gmail.com
ali po tel: 031 459 343.

Izdajo knjige je podprla Mestna občina Nova Gorica, Občina Kanal ob Soči in JSKD.

Rado Bolčina / Mara Bolčina: Od trivialke do devetletke
                                                   ŠOLSTVO V ČEPOVANU,
                                                   LOKOVCU IN NA LOKVAH

Naročite jo lahko na naš naslov ali po tel: 031 459 343.
Dobite pa jo lahko tudi v Čepovanu pri avtorju knjige in pri Winklerju v Lokovcu.
Cena: 25 EUR.352 strani od tega 40 barvnih /A4 format trda vezava/451 fotografij/
številne skice in razpredelnice


S knjigo Rada Bolčine se Čepovan ponaša kot le redkokateri kraj na Primorskem.
Pogostokrat so podobna besedila manj obširna in le pregledna. Rado Bolčina pa se
je odločil za podroben pregled, zavedajoč se tudi, da bo knjiga našla veliko bralcev,
predvsem med nekdanjimi učenci šol v Čepovanu, na Vratih, v Puštalah, v Grudnici,
na Lokvah in v vseh treh Lokovcih. To pa so bili domala vsi prebivalci. Opravil je
pomembno delo, saj je knjiga velik prispevek k čepovanski krajevni zgodovini.
V prikazanem razvoju šolstva se zrcali celoten družbeni razvoj kraja in njegovega
območja ter cela vrsta civilizacijskih sprememb in dosežkov. V sto štiridesetih
letih so se spremenila nesorazmerja, ki so ločevala kraje in  ljudi  ter ovirala
njih napredovanje. Prispevek šolstva je bil pri tem izjemen in neizmerljiv.

 

                                                                                               dr.  Branko Marušič


                      Pri nas so žgali oglje

           DONESKI K OGLARSTVU V ZAHODNI SLOVENIJI

Ob Srečanju oglarjev Slovenije je izšla publikacija o oglarstvu na območju Tolminskega.
Idrijskega, v Trnovskem gozdu ter na Banjški planoti in na Nanosu.
Izdaja: KTD Lokovec v sodelovanju z Raziskovalno postajo ZRC SAZU Nova Gorica

(Publikacijo lahko naročite na tel. 031 459 343. Cena 7€)

         GLASILO PRO LOKO LOKOVEC

(Publikacijo lahko naročite na tel. 031 459 343. Cena 5€)

                            

    

klikni za povečavo    klikni za povečavo   Glasilo Pro loko Lokovec

klikni za povečavo    klikni za povečavo    klikni za povečavo


Zbornik LJUDEM, ki je izšel ob zaključku projekta LJudska Dediščina za Muzeje na Banjški in Trnovski planoti.
Sosilec projekta: Fundacija BIT Planota
Partner: TD Lokovec


VSEBINA ZBORNIKA LJUDEM

 

Uvod

Inga Miklavčič-Brezigar

O POMENU OHRANJANJA KULTURNE DEDIŠČINE 

Atle Ove Martinussen

OHRANJANJE TRADICIONALNIH OBRTI V MODERNI NORVEŠKI DRUŽBI V  

ZADNJIH 20 LETIH - METODE IN IZKUŠNJE

PRESERVING TRADITIONAL CRAFT SKILLS IN MODER NORWEGIAN  

SOCIETY OVER THE LAST 20 YEARS - METHODS AND EXPERIENCE

Mara Bolčina

OBLAČILNA KULTURA NA BANJŠKI IN TRNOVSKI PLANOTI

Ljoba Jenče

O POMENU LJUDSKEGA PETJA

Janja Šuligoj

OPIS GOVORA VASI LOKOVEC

Miroslav Šuligoj Bremec

LOKOVŠKO KOVAŠTVO

Petra Kolenc

ŠKAFARSTVO (PINTARSTVO) NA LOKVAH

Justina Doljak, Benjamin Černe

MLINARSTVO V GRGARJU

Vitomir Mikuletič

TRNOVSKI GOZD (gozdarstvo in lovstvo)

Petra Kolenc

LED, LEDARSTVO IN PREVOZ LEDU IZ VELIKE LEDENE JAME V PARADANI

Boris Kante:

ZELIŠČA IN NJIHOVE ZNAČILNOSTI

Atle Ove Martinussen

MUZEJSKO SREDIŠČE V HORDALANDU (MUHO), NORVEŠKA

THE MUSEUM CENTRE IN HORDALAND (MUHO), NORWAY

Izvajanje projekta

Avtorji besedil